DE ISRAEL LOBBY IS VERHUISD! ADJUST YOUR BOOKMARKS!

Alle logs staan nu (ook) op eindpunt HOTEL TERMINUS http://eindpunt.blogspot.com

(u kunt hier niet meer reageren)

Dit weblog zal over enige tijd verdwijnen

16.9.10

De lastige gevoelens van Janna van Eekelen

Janna van Eekelen uit Breukelen houdt een reislog bij op de website van het Columbus Magazine. In Noord-Israël werd zij opeens geconfronteerd met christelijke Arabieren die tussen de ruines van hun dorp Kafr Bir'im een oude kerk opknappen. Janna raakt in gesprek met een van hen, die haar hun geschiedenis vertelt.

Op 31 oktober 1948 zuiverden de joodse terroristen van de Haganah het gehele dorp waarna vlakbij de Arabieren-reine Kibbutz Bar'am werd gesticht door gedemobiliseerde soldaten van de Palmach. In 1953 legden de bewoners van Kafr Bir'im hun probleem voor aan de Israëlische Hoge Raad. Die besloot dat de autoriteiten maar moesten uitleggen waarom de bewoners niet mochten terugkeren. Kort daarna werd het hele dorp met de grond gelijk gemaakt, en de 1170 hectare land werd door de staat geconfiskeerd. Tot op de dag van vandaag, ondanks een belofte van Menachem Begin en acties van (Israëlische en katholieke) sympathisanten, mogen de bewoners niet terugkeren."hoe alle daar wonende Palestijnen geevacueerd werden"

"Ja, ik weet dat de Israeli in hun Onafhankelijkstrijd geen Arabische dorpen in het Noorden aan de grens konden hebben vanwege de veiligheid, en dat zodoende alle kibbutzen daar kwamen. En dat heeft anderen hun huizen gekost."

Dat schrijft Janna van Eekelen, die zodoende de etnische zuiveringen van de joodse terroristen (de Nakba) legitimeert.

"En de man praat maar door over recht en onrecht, politieke besluiten ... De emoties en gevoelens komen op mij over. Ik vind dat lastig want ik voel dat hij mij wilt overhalen tot dezelfde gevoelens. Er is maar een kant aan onrecht, zegt hij. Ik antwoord dat ik recht en onrecht, leed en gelijk aan beide kanten erken. Dat ik een buitenstaander ben. Geen oordelen ga nemen."


Restanten van het etnisch gezuiverde dorp Kafr Bir'im.

De 'sprituele' toerist Janna van Eekelen heeft er geen oordeel over, de "spanningsvolle zaken tussen de verschillende bevolkingsgroepen" in Israël. Maar dat veinst ze, aangezien ze mijn keurige reactie met aanvullende historische feiten binnen de kortste keren verwijderde. Daar had ze blijkbaar geen 'lastige gevoelens' bij. En omdat ze meent over Noord-Israël dat "alle daar wonende Palestijnen geevacueerd werden" neemt ze juist wel een standpunt in, en lacht ze de generaties van displaced persons achter hun rug uit.

Maar wanneer zij door terroristen haar huis uit zou worden gezet, en wanneer een bezettingsleger haar dorp met de grond gelijk maakt, om er een dorp uitsluitend voor geloofsgenoten te stichten, is het nog maar de vraag of zij dat ook nog een "evacuatie" blijft noemen. Ondanks haar zogenaamde lastige gevoelens.

"Dit is wat Israel is, het maakt het boeiend en speciaal in zijn leren en uitvinden. De beste van alle vragen worden hier gevonden en uitgewerkt.
Het maakt uit hier wie je bent, in religieuze zin. Het legt je verhouding tot de ander vast."

En dat was ook het geval in de Apartheidsstaat Zuid-Afrika, maar dan op het gebied van huidskleur.


Na de etnische zuivering en de verwoesting van Kafr Bir'im moet men nu ook nog de zionisten betalen, om hun 'werk' te mogen bewonderen!